Theater Ensemble Logo

Spielplan

Oct 2017

20. Okt, 17 Fr 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
21. Okt, 17 Sa 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
27. Okt, 17 Fr 20:30 Uhr
THE FEROCIOUS FOUR - Bitte zurücktreten Jungs... die Ladies sind am Start
B ü h n e
0€ (ermäßigt 0€)
Wenig verfügbar
Karten
28. Okt, 17 Sa 20:30 Uhr
The Speed of Stillness
B ü h n e
0€ (ermäßigt 0€)
Wenig verfügbar
Karten
29. Okt, 17 So 20:00 Uhr
Theater-Foyer
6€ (ermäßigt 6€)

Nov 2017

03. Nov, 17 Fr 20:00 Uhr Premiere
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
04. Nov, 17 Sa 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
05. Nov, 17 So 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
09. Nov, 17 Do 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
10. Nov, 17 Fr 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
11. Nov, 17 Sa 00:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
12. Nov, 17 So 20:00 Uhr
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
16. Nov, 17 Do 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
17. Nov, 17 Fr 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
18. Nov, 17 Sa 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
19. Nov, 17 So 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
29. Nov, 17 Mi 20:00 Uhr Premiere
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
30. Nov, 17 Do 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)

Dec 2017

01. Dez, 17 Fr 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
02. Dez, 17 Sa 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
06. Dez, 17 Mi 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
Ausverkauft
Karten
07. Dez, 17 Do 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
08. Dez, 17 Fr 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
09. Dez, 17 Sa 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
14. Dez, 17 Do 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
Ausverkauft
Karten
15. Dez, 17 Fr 20:00 Uhr
Willi Lieverscheidt und Kascha B
B ü h n e
15€ (ermäßigt 10€)
16. Dez, 17 Sa 20:00 Uhr
Willi Lieverscheidt und Kascha B
B ü h n e
15€ (ermäßigt 10€)
17. Dez, 17 So 20:00 Uhr
Willi Lieverscheidt und Kascha B
B ü h n e
15€ (ermäßigt 10€)
21. Dez, 17 Do 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
22. Dez, 17 Fr 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
23. Dez, 17 Sa 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
25. Dez, 17 Mo 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
26. Dez, 17 Di 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
28. Dez, 17 Do 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
29. Dez, 17 Fr 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
30. Dez, 17 Sa 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
31. Dez, 17 So 19:00 Uhr
B ü h n e
17€ (ermäßigt €)
31. Dez, 17 So 21:00 Uhr
B ü h n e
17€ (ermäßigt €)

Jan 2018

04. Jan, 18 Do 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
Ausverkauft
Karten
05. Jan, 18 Fr 20:05 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
06. Jan, 18 Sa 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
11. Jan, 18 Do 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
12. Jan, 18 Fr 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
13. Jan, 18 Sa 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
18. Jan, 18 Do 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
19. Jan, 18 Fr 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
20. Jan, 18 Sa 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
26. Jan, 18 Fr 11:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
Ausverkauft
Karten

Feb 2018

08. Feb, 18 Do 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
09. Feb, 18 Fr 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
10. Feb, 18 Sa 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
11. Feb, 18 So 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
14. Feb, 18 Mi 20:00 Uhr
von Franz Kafka
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
15. Feb, 18 Do 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
16. Feb, 18 Fr 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
17. Feb, 18 Sa 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
22. Feb, 18 Do 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
23. Feb, 18 Fr 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)
24. Feb, 18 Sa 20:00 Uhr
➝    FAUST 1
von Goethe
B ü h n e
15€ (ermäßigt 5€)

Dec 2018

27. Dez, 18 Do 20:00 Uhr
S t u d i o
15€ (ermäßigt 5€)
Karten und weitere Infos unter: 0931-44545